Αγροεφόδια

φάρμακα και λιπασματα για τη γεωργία

Λιπάσματα

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει στους καλλιεργητές με ειδικά λιπάσματα ανάλογα με τις ανάγκες των προϊόντων τους

συμβουλευτικές υπηρεσίες για φυτα

Επιστημονική συμβουλή

Οι επιστημονικές συμβουλές είναι αξιόπιστες και πάντα σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια αναλύσεων δημόσια και ιδιωτικά.

Διεύθυνση

Κεντρικό: 15ο χλμ ΠΕΟ
Θεσ/νίκης - Βέροιας
Άγιος Αθανάσιος